Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla kół gospodyń wiejskich


16.04.2024

Rozporządzeniem z 7 stycznia 2019 r. Minister Finansów określił dla kół gospodyń wiejskich sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów oraz warunki, jakim powinna ona odpowiadać.  

Rozporządzenie zostało opublikowane 14 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 70).

Weszło w życie 15 stycznia 2019 r.