Przedłużenie terminów podatku CIT od dochodów z niezrealizowanych zysków (exit tax)


Terminy do złożenia deklaracji i wpłaty podatku zostały przedłużone do 7 lipca 2019 r.

16.04.2024

Rozporządzeniem z dnia 31 stycznia 2019 r. Minister Finansów przedłużył do 7 lipca 2019 r. terminy do złożenia przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków oraz wpłaty podatku należnego wykazanego w tych deklaracjach, za miesiące od stycznia do maja 2019 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane 31 stycznia 2019 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 197).

Weszło w życie 1 lutego 2019 r.