Nowy wzór formularza CIT-CFC


W dniu 12 grudnia 2019 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów określające wzór zeznania o wysokości dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej

16.04.2024

Nowy wzór zeznania CIT-CFC  z załącznikiem CIT/CFI  został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. 

Stosuje się go do dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod poz. 2392.

Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.