Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą


28.11.2023

Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą, dokonywane na podstawie niektórych ustaw - tzw. ustaw kościelnych, można odliczyć od dochodu do całej wysokości dochodu.

Co można odliczyć

Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze.

Kto może otrzymać darowiznę

Kościelne osoby prawne:

  • Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej,
  • Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Ile można odliczyć

Odlicza się wartość faktycznie przekazanej darowizny, do pełnej wysokości dochodu (przychodu).
Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

Kiedy można odliczyć darowiznę

Już w trakcie roku podatkowego, przy obliczaniu zaliczek na podatek.

W zeznaniu rocznym (załącznik CIT-D) należy wykazać wartość przekazanej darowizny, wartość odliczonej darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Jak udokumentować darowiznę

  • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy,
  • w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu,
  • sprawozdaniem obdarowanego o przeznaczeniu darowizny – w okresie dwóch lat od dnia jej przekazania – na działalność charytatywno-opiekuńczą