Formularze do druku CIT


W tym miejscu znajdziesz formularze CIT do druku

Formularze w wersji elektronicznej znajdziesz w zakładce CIT/e-Deklaracje

Legenda

Deklaracja do druku

Wybierz deklarację

CIT-5

Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

2022

Deklaracja do druku

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

CIT-6AR

Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

CIT-6R

Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

CIT-7

Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

2021

Deklaracja do druku

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

CIT-8

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 17.04.2020
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 27.03.2019

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 05.03.2016

CIT-8A

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 05.03.2016

CIT-8B

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych - za rok podatkowy

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 05.03.2016

CIT-8/O

Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku

2021

dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 17.04.2020
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 27.03.2019 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 05.03.2016

CIT-8AB

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy

2023

dot. dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2023 r., za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2022 r.

2022

dot. dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2022 r., za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2021 r.

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 17.04.2020
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2019

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

CIT/8S

Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 17.04.2020
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 27.03.2019 r.

CIT/8SP

Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 17.04.2020
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 27.03.2019 r.

CIT-9R

Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

2019

dotyczy formularzy składanych od 01.01.2019 r.

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

CIT-10Z

Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

CIT-11R

Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowane na cele inne niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

CIT-14

Deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 29.06.2019

CIT-D

Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

CIT-ST

Informacja podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

2021

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

CIT-ST/A

Informacja o zakładach (oddziałach)


IFT-2/IFT-2R

Informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [Information on revenue (income) derived by legal persons having no seat or board of managment on the territory of Republic of Poland]

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.

SSE-R

Rozliczenie podatku dochodowego od dochodów osiąganych z tytułu prowadzonej działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

SSE/A

Wykaz udziałów w spółkach

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

SSE-R/A

Rozliczenie zdyskontowanej wartości udzielonej pomocy publicznej i kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

CIT-CFC

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

2023

dotyczy dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętych za rok podatkowy tej jednostki, który rozpoczął się po 31 grudnia 2022 r.

2022

dotyczy dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej, której rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r.

2021

dotyczy dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej, której rok podatkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2022 r.

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

2018

Deklaracja do druku

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku

CIT/BR

Informacja o odliczeniach od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo - rozwojową

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 17.04.2020
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja do druku
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 27.03.2019 r.

2017

Deklaracja do druku

2016

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 05.03.2016

CIT/TP

Uproszczone sprawozdanie

2017

Deklaracja do druku

CIT-VC

Informacja o nabytych udzialach (akcjach) w spółkach, o których mowa w art..14 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności

2017

Deklaracja do druku

CIT/MIT

Informacja o środkach trwałych oraz przychodach składana przez podatnika obowiązanego do zapłaty podatku, o którym mowa w art. 24B ustawy

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 27.03.2019 r.

CIT/PGK

Informacja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 17.04.2020

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

2018

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 30.06.2018 r.
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 27.03.2019 r.

CIT-NZ

Deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

2024

dotyczy dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2024 r.

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 11.06.2019

CIT/NZI

Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku określonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej do celów opodatkowania podatkiem równoważnym do podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 11.06.2019
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 13.11.2019

CIT/IP

Informacja o wysokości dochodu (poniesionej straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 17.04.2020
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

CIT/PM

Informacja o wysokości wartości rynkowej składnika majątku tymczasowo przeniesionego poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

2020

Deklaracja do druku

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

CIT/WW

Informacja o wysokości dochodu osiągniętego z odpłatnego zbycia walut wirtualnych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

2023

dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2022

dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2021

dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 17.04.2020
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.12.2019

CIT-CFI

Informacja o danych będących podstawą do określenia dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej

2023

dotyczy dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej osiągniętych za rok podatkowy tej jednostki, który rozpoczął się po 31 grudnia 2022 r.

2022

dotyczy dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej, której rok podatkowy rozpoczął się po 31 grudnia 2021 r.

2021

dotyczy dochodów z zagranicznej jednostki kontrolowanej, której rok podatkowy rozpoczął się przed 1 stycznia 2022 r.

2019

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 01.01.2020

CIT/WZ

Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 17.04.2020
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

CIT/WZG

Informacja o wierzytelnościach i zobowiązaniach zmniejszających lub zwiększających podstawę opodatkowania (stratę), wynikających z transakcji handlowych, składana przez spółkę tworzącą podatkową grupę kapitałową

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 17.04.2020
Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

CIT/KW

Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek za rok podatkowy

2020

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 06.03.2021

CIT-15J

Informacja o podatnikach podatku dochodowego posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej

2022

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.01.2022

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 15.01.2021

CIT/JW

Załącznik o danych podatnika podatku dochodowego, który osiąga dochody ze spółki jawnej

2022

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.01.2022

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 15.01.2021

OSW-RD

Oświadczenie o podmiotach, w których posiada prawa udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

2022

dotyczy formularzy składanych od 1.01.2022

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 08.01.2021

ZAW-RD

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

2022

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 1.01.2022

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 08.01.2021

CIT-ISN

Informacja o wpłaconej przez płatnika zaliczce na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 28.01.2021

CIT-8E

Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

2023

dotyczy dochodów uzyskanych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek w roku podatkowym, który rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2022 r.

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 18.05.2021

CIT/EZ

Informacja o wysokości przychodów i innych danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych

2021

Deklaracja do druku
dotyczy formularzy składanych od 18.05.2021

CIT-8ST

Informacja o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych


CIT/A

Informacja o zakładach (oddziałach)


CIT-CSR

Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę


CIT-RB

Informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację za rok podatkowy

2023

ma zastosowanie do kosztów poniesionych od 1 stycznia 2023 r.

2022

Deklaracja do druku
Ma zasotowosanie do kosztów poniesionych od 01.01.2022r.
Wersja poprawiona od 23.09.2022r.

CIT/PD

Informacja o wysokości przerzuconych dochodów i należnego podatku od przerzuconych dochodów

2023

dot. przerzuconych dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 r., za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2022 r.

CIT-8FR

Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (przychodu) i należnego podatku od przychodów fundacji rodzinnej


CIT/M

Informacja o wysokości minimalnego podatku dochodowego


CIT/F

Informacja o wysokości dochodu (przychodu) z działalności gospodarczej fundacji rodzinnej wykraczającej poza zakres określony w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej1) oraz podatku dochodowego od osób prawnych