Estoński CIT


Estoński CIT, czyli niskie i proste w rozliczeniu opodatkowanie Twojego biznesu!

Ikona Estoński CIT dla małych i dużych

Estoński CIT dla małych i dużych

Ryczałt od dochodów spółek to rozwiązanie zarówno dla mikro, małych, średnich jak i dużych przedsiębiorców. Wystarczy, że zatrudniasz co najmniej 3 osoby fizyczne na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej.

ikonka Estoński CIT dla różnych spółek

Estoński CIT dla różnych spółek

Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek mogą wybrać przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowo-akcyjnej czy spółki komandytowej, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Podatnicy ryczałtu od dochodów spółek nie mogą również posiadać udziałów/akcji w innych spółkach.

ikonka Przejśćie na Estoński CIT bez żadnych opłat

Przejście na Estoński CIT bez żadnych opłat i utrudnień

Decydując się na Estoński CIT, nie zapłacisz podatku od różnic pomiędzy rozliczeniem rachunkowym a podatkowym, jeśli nie zrezygnujesz z tej formy opodatkowania przez co najmniej cztery lata podatkowe. Na Estoński CIT możesz przejść zarówno z początkiem nowego roku podatkowego jak i w jego trakcie.

ikonka Estoński CIT bez dodatkowych obowiązków

Estoński CIT bez dodatkowych obowiązków

W ryczałcie od dochodów spółek nie musisz prowadzić dodatkowej ewidencji dla celów podatkowych. Rozliczenie podatku następuje w oparciu o Twój wynik księgowy.

Estoński CIT

Obrazek pokazuję grupę ludzi

W 2021 r. wprowadzono w Polsce ryczałt od dochodów spółek. Jest to nowa forma opodatkowania dochodów z działalności przeznaczona dla podatników CIT. Inspiracją do stworzenia ryczałtu od dochodów spółek był m.in. model opodatkowania osób prawnych obowiązujący w Estonii, stąd potocznie nazywany jest „estońskim CIT”.

Estoński CIT uważany jest za prosty, przejrzysty i przyjazny model opodatkowania biznesu. Od momentu jego wprowadzenia w Polsce cały czas zyskuje na popularności.

Główne korzyści

ikonka Uproszczone rozliczenia

Uproszczone rozliczenia

Wszelkie rozliczenia i dokumentacja opierają się wyłącznie na zasadach występujących w przepisach o rachunkowości. W Estońskim CIT nie ma rachunkowości podatkowej, liczenia podatkowych kosztów czy amortyzacji. A im mniej obowiązków, tym większa oszczędność czasu oraz pieniędzy.

ikonka Poprawa płynności finansowej

Poprawa płynności finansowej

Podatek zapłacisz tylko wtedy, kiedy wypłacisz zysk. To spółka decyduje, kiedy i w jakiej wysokości wypłaci zysk wspólnikom. W ten sposób sama określa czas oraz wysokość podatku do zapłaty. Ponadto w Estońskim CIT nie występują zaliczki na podatek. Dzięki temu firma dysponuje większą ilością środków na bieżącą działalność gospodarczą.

ikonka Oszczędności

Oszczędności

Opodatkowanie wypłaty zysku w postaci dywidendy jest niższe niż na zasadach klasycznych. Przy opodatkowaniu w formie ryczałtu od dochodów spółek zapłacisz znacznie mniej. W przypadku małego podatnika zapłacisz podatek CIT i PIT w łącznej wysokości 20% - zamiast 26,29%. W przypadku większych podatników kwota podatku CIT i PIT wyniesie tylko 25% - zamiast 34,39%.

Kiedy zapłacisz podatek na Estońskim CIT?

To proste!

Wtedy kiedy wypłacasz zyski ze spółki, czyli ich nie reinwestujesz, ani nie zatrzymujesz w spółce.

Wypłata środków to przede wszystkim dywidenda

To jasna i prosta zasada.

Pamiętaj!

Wypłata zysków rozumiana jest szeroko - to nie tylko formalna wypłata dywidendy, ale także wszelkie inne sytuacje identyczne w skutkach. To sporadyczne sytuacje kiedy celowo wypłacasz zyski w inny sposób niż w formie dywidendy - np. spółka udziela wspólnikowi bezzwrotnej pożyczki.

Model opodatkowania

Estoński CIT

Mały podatnik, podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą

Pozostali podatnicy

Klasyczny CIT

Mały podatnik, podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą

Pozostali podatnicy

Jak przejść na Estoński CIT ?

Jak przejść na Estoński CIT ?

 • Przejście na Estonski CIT jest dobrowolne
 • Aby to zrobić, złóż zawiadomienie ZAW-RD o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do końca 1. miesiąca roku podatkowego, w którym chcesz korzystać z Estońskiego CIT.
 • Możesz przejść na Estoński CIT także w trakcie roku podatkowego. Pamiętaj jednak, że musisz wtedy rozliczyć CIT klasyczny, zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe oraz złożyć zawiadomienie ZAW-RD do końca pierwszego miesiąca, w którym będziesz korzystał z Estońskiego CIT.

Ważne!

Pamiętaj, aby do zeznania CIT-8 składanego za ostatni rok podatkowy poprzedzający pierwszy rok opodatkowania ryczałtem dołączyć załącznik CIT/KW.

 

Pytania i odpowiedzi

 • Opodatkowaniu ryczałtem podlega:

  1. zysk wypracowany w okresie opodatkowania ryczałtem, który spółka wypłaciła w formie dywidendy wspólnikom lub przeznaczyła na pokrycie strat powstałych w okresie poprzedzającym wybór opodatkowania ryczałtem,
  2. suma dochodu z tytułu ukrytych zysków i dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą,
  3. dochód z tytułu nieujawnionych operacji gospodarczych,
  4. w przypadku łączenia, podziału, przekształcenia lub wniesienia wkładu niepieniężnego - dochód z tytułu zmiany wartości składników majątku,
  5. w przypadku podatników, którzy zakończyli opodatkowanie ryczałtem - suma zysków osiągniętych w okresie opodatkowania ryczałtem.
 • Rozliczenia estońskiego CIT dokonuje się za pomocą deklaracji CIT-8E wraz z załącznikiem CIT/EZ, składanych do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego. Należy jednak pamiętać, że termin zapłaty ryczałtu nie musi pokrywać się z terminem złożenia deklaracji. Przykładowo, termin na zapłatę ryczałtu od dochodu z tytułu ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą upływa 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wypłaty, wydatku lub wykonania świadczenia.

 • Ryczałt od dochodów spółek jest formą opodatkowania, którą podatnicy wybierają na okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych. Opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny na okres bezpośrednio po sobie następujących 4 lat podatkowych, chyba że wraz z koniec ostatniego roku podatkowego danego okresu czteroletniego podatnik złoży informację o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem.

  Istnieje również możliwość rezygnacji z ryczałtu od dochodów spółek przed upływem 4 letniego okresu. Wcześniejsza rezygnacja z opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek może mieć jednak negatywne skutki, takie jak np. obowiązek zapłaty podatku od dochodu z tytułu korekty wstępnej.

  Wyjście z systemu estońskiego, niezależnie od tego w jakiej formie nastąpi, będzie wiązało się z obowiązkiem zapłaty podatku od całości zysku wpracowanego w tym okresie, który możesz zapłacić od razu lub dopiero przy dystrybucji tego zysku. Wysokość podatku określa się poprzez zastosowanie stawki opodatkowania, która obowiązywała w ostatnim roku opodatkowania Estońskim CIT-em.

 • Multimedia - Estoński CIT