Zmiany w zakresie pośrednich transakcji rajowych


Przyjęto projekt ustawy zmieniajacej zawierający zmiany dotyczące stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązku dokumentacyjnego w zakresie pośrednich transakcji rajowych

16.04.2024

23 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów.

Projekt ustawy ma na celu m.in. udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych. Nowelizacja służy np. wyeliminowaniu pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych i niejasności oraz poprawie czytelności przepisów.

Do najważniejszych zmian zaproponowanych w projekcie w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych należą:

  • uchylenie przepisów w zakresie odpowiedniego stosowania zasady ceny rynkowej oraz obowiązków dokumentacyjnych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych – czyli transakcji, w których rzeczywisty właściciel należności jest rezydentem raju podatkowego; proponuje się, aby zmiana weszła w życie z dniem ogłoszenia ustawy, z mocą wsteczną od 1 stycznia 2021 r.,
  • podniesienie progów dokumentacyjnych do 2,5 mln zł  dla transakcji finansowych oraz 500 tys. zł dla pozostałych transakcji w zakresie dokumentacji rajowych transakcji bezpośrednich; proponuje się, aby progi miały zastosowanie zarówno dla transakcji kontrolowanych, jak i transakcji innych niż transakcje kontrolowane.

Link do informacji o przyjęciu projektu: