Publikacja wzorów dokumentów elektronicznych TPR


Wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C) zostały opublikowane na BIP MF

28.11.2023

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowane zostały wzory dokumentów elektronicznych informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P) i od osób prawnych (TPR-C).

Informacja o cenach transferowych stanowi nowoczesną formę raportowania cen transferowych w formie elektronicznej, mającą zapewnić podatnikom realizację obowiązku sprawozdawczego w sposób prosty i przyjazny, jednocześnie zapewniając wysoką efektywność typowania podatników do kontroli w obszarze cen transferowych. Informacja zawierać będzie następujące elementy:

  • wskazanie celu złożenia informacji o cenach transferowych (złożenie / korekta informacji) oraz okresu, za jaki jest składana,
  • dane identyfikacyjne podmiotu składającego informację o cenach transferowych i podmiotu, dla którego jest składana informacja,
  • ogólne informacje finansowe podmiotu, dla którego jest składana informacja o cenach transferowych,
  • informacje dotyczące podmiotów powiązanych i transakcji kontrolowanych,
  • informacje dotyczące metod i cen transferowych,
  • dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.

Informacja o cenach transferowych przekazywana jest przez podmioty do tego zobowiązane (na podstawie art. 11t ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lub art. 23zf ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) Szefowi KAS w terminie do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, po raz pierwszy za rok podatkowy rozpoczynający się po 31 grudnia 2018 r.

https://www.gov.pl/web/finanse/schema-tpr