Wzór CBC-P aktualny na 2019 rok


Informacja dotycząca wzoru powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów (CBC-P) aktualnego na rok 2019

28.11.2023

Uprzejmie informujemy, że wzór powiadomienia w zakresie obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów CBC-P(2) znajdujący się na Portalu Podatkowym, wyświetlający się w formie interaktywnego linku w zakładce e-Deklaracje / Inne / Pozostałe, jest wersją aktualną.

Aktualnie, Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac w zakresie publikacji nowego formularza CBC-P.

e-Deklaracje - Pozostałe formularze

W tym miejscu znajdziesz pozostałe formularze interaktywne