Transakcje realizowane w 2018 r. a możliwość wyboru nowych przepisów o cenach transferowych


Ministerstwo Finansów przekazuje informację o przepisach przejściowych w zakresie cen transferowych.

28.11.2023

Ministerstwo Finansów informuje, że zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2193) podatnik ma prawo zastosować (według swojego wyboru) tzw. nowe przepisy o cenach transferowych obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. w zakresie:

  • lokalnej dokumentacji cen transferowych (art. 23w - 23zd ustawy o PIT oraz art. 11k - 11r ustawy o CIT) oraz
  • słowniczka do rozdziału o cenach transferowych (art. 23m ustawy o PIT oraz art. 11a ustawy o CIT)

- do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r.

Ponadto, zgodnie z art. 44 ust. 2 ww. ustawy, w przypadku wyboru przez podatnika tzw. nowych przepisów w stosunku do dokumentowania transakcji kontrolowanych realizowanych w 2018 r.:

  • przepisy te mają zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych podatnika realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r. (tj. obowiązek stosowania tzw. nowych przepisów do wszystkich transakcji kontrolowanych podatnika, a nie tylko do części z nich),
  • podatnik jest zwolniony z obowiązków dokumentacyjnych na podstawie przepisów obowiązujących w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy zmieniającej, zgodnie ze sformułowaniem „transakcji kontrolowanych podatnika realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r.”, podatnik dokumentuje:

  • transakcje kontrolowane rozpoczęte w 2018 r. oraz
  • transakcje kontrolowane rozpoczęte przed 2018 r., ale kontynuowane (realizowane) w 2018 r.

Podatnik, decydując się na wybór tzw. nowych przepisów w odniesieniu do transakcji kontrolowanych rozpoczynających się po 31 grudnia 2017 r., dokumentuje, na podstawie tzw. nowych przepisów, wszystkie transakcje kontrolowane realizowane w roku 2018, tj. zarówno transakcje nowe (rozpoczęte w 2018 r.), jak i transakcje rozpoczęte w latach poprzednich, ale kontynuowane w 2018 r.