Rekomendacje Forum dot. Covid - 19 - zaproszenie do zgłaszania uwag


Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu rekomendacji Forum Cen Transferowych w zakresie wpływu pandemii Covid-19 na ceny transferowe dla polskich podatników.

16.04.2024

W uzgodnieniu z kierownikami grup roboczych FCT udostępniamy projekt opracowanego przez grupy robocze dokumentu nt. wpływu COVID-19 na ceny transferowe, który był przedmiotem dyskusji podczas XII Forum.

Ewentualne uwagi i komentarze do dokumentu można zgłaszać do dnia 31 lipca 2021 na adres: sekretariat.dct@mf.gov.pl. Planowane jest przyjęcie dokumentu przez Forum Cen Transferowych podczas kolejnej wrześniowej edycji Forum Cen Transferowych.

Materiały