Publikujemy pierwsze rekomendacje Forum Cen Transferowych


Zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi rekomendacjami wypracowanymi przez Forum, które dotyczą analiz porównawczych oraz opisów zgodności.

16.04.2024

Opublikowano: 21.12.2018

„Restrukturyzacja w aspekcie cen transferowych" to temat IV Forum Cen Transferowych, które odbyło się w Ministerstwie Finansów (MF) z udziałem przedstawicieli biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych.

  • Zachęcamy do zapoznania się z pierwszymi rekomendacjami wypracowanymi przez Forum, które dotyczą analiz porównawczych oraz opisów zgodności.
  • Na kolejnym Forum planujemy kontynuację dotychczasowych prac m.in. w zakresie metod weryfikacji cen transferowych oraz restrukturyzacji.

IV Forum Cen Transferowych

4 grudnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów wiceminister Filip Świtała otworzył posiedzenie IV Forum Cen Transferowych, którego tematem była „Restrukturyzacja w aspekcie cen transferowych". W posiedzeniu, po raz kolejny udział wzięli przedstawiciele biznesu, firm doradczych oraz organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych, a także przedstawiciele MF oraz Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Podczas Forum rozmawiano o dotychczasowych pracach grup roboczych, które zostały powołane podczas II i III Forum oraz o restrukturyzacji w aspekcie cen transferowych.

Rezultaty prac grup roboczych

Rezultaty prac grup roboczych (nr 1 i nr 2), tj.:

  • rekomendacje w zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych,
  • rekomendacje dotyczące sporządzania opisów zgodności między warunkami transakcji (i innymi zdarzeniami) ustalanymi z podmiotami powiązanymi a warunkami, które ustaliłyby między sobą podmioty niezależne,

po dyskusji zostały zaakceptowane przez uczestników Forum.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Forum za wysiłek i zaangażowanie w przygotowanie rekomendacji, a szczególnie członkom grup roboczych.
Zgodnie z przyjętym przez Forum regulaminem, w dalszej kolejności rekomendacje zostaną poddane procesowi konsultacji podatkowych. Dzięki nim każdy będzie mógł zgłosić swoje dodatkowe propozycje lub uwagi do rekomendacji – informację o rozpoczęciu konsultacji podatkowych w tym zakresie przekażemy w komunikacie.

Przypominamy także, że zgodnie z zarządzeniem o FCT, dokumenty Forum nie są wiążące dla Ministra Finansów, a Forum pełni rolę zespołu opiniodawczo-doradczego przy Ministrze Finansów. MF może jednak wykorzystać rekomendacje, opinie i analizy opracowane przez Forum w pracach dotyczących usprawnienia i uszczelnienia systemu podatkowego w zakresie cen transferowych.

Forum przedłużyło mandat obu grupom roboczym do dalszych prac. Rezultaty prac nt. projektu rekomendacji dotyczących metod weryfikacji cen transferowych przedstawiła grupa robocza nr 3.

Restrukturyzacja w aspekcie cen transferowych
Dyskusję o restrukturyzacji w aspekcie cen transferowych poprzedziła prezentacja zaproszonych ekspertów. Uczestnicy Forum zdecydowali o powołaniu czwartej grupy roboczej, która ma opracować rekomendacje we wskazanym zakresie. Zostaną one przedstawione na kolejnym posiedzeniu Forum.