Publikacja dokumentu „Wpływ Covid-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk”


Departament Cen Transferowych i Wycen informuje o publikacji dokumentu „Wpływ Covid-19 na ceny transferowe. Zbiór dobrych praktyk”.

16.04.2024

Dokument jest skierowany do podatników i administracji podatkowej. Zawiera rekomendacje w zakresie dobrych praktyk związanych z wybranymi obszarami cen transferowych, na które szczególnie duży wpływ miała, ma lub może mieć pandemia COVID-19. Zbiór dobrych praktyk uwzględnia rekomendacje Forum Cen Transferowych z 28 września 2021 r. dotyczące wpływu pandemii Covid-19 na ceny transferowe dla polskich podatników.

Pliki do pobrania