Przedłużenie terminu do złożenia Informacji TPR


Rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych (Informacji TPR) zostało podpisane przez Ministra Finansów.

16.04.2024

Informujemy, że 24 listopada 2023 r. Pani Minister Magdalena Rzeczkowska podpisała rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych. Podpisane przez Panią Minister rozporządzenie przewiduje przedłużenie terminu do złożenia Informacji TPR do dnia 31 stycznia 2024 r., w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 30 listopada 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.