Przedłużenie terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji TPR w roku 2022


16.04.2024
  • 28 kwietnia Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.
  • W projekcie przewidziano również zmianę tzw. ustawy  COVIDowej w zakresie przedłużenia terminów na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transferowych na rok 2022.

 

Przyjęte przez Sejm przepisy przedłużają termin do złożenia informacji TPR (art. 23zf ust. 1 ustawy o PIT i art. 11t ust. 1 ustawy o CIT) w następujący sposób:

  • do 30 września 2022 r - dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., oraz
  • o 3 miesiące  - dla informacji TPR, których termin złożenia upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rozwiązania te mają wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy, jednak z mocą od 31 grudnia 2021 r.

 

Podobnie w przypadku terminów do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych za rok 2021 (art. 23y ust. 1 ustawy o PIT i art. 11m ust. 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2021 r) zostały one przedłużone:

  • do dnia 30 września 2022 r. - dla oświadczeń, których termin złożenia upływa w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r., oraz
  • o 3 miesiące - dla oświadczeń, których termin złożenia upływa w okresie od 1 lipca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Rozwiązania te mają wejść w życie z dniem ogłoszenia ustawy, jednak z mocą od 1 stycznia 2022 r.

 

Zastosowanie przepisów z mocą wsteczną umożliwi przedłużenie terminów na złożenie informacji TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, które upłynęły w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie ustawy.

Z projektem regulacji można zapoznać się na stronie Sejmu (Druk nr 2138): Druk nr 2138 - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej