Opublikowano: 12.02.2018

7 lutego 2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na dwie interpelacje poselskie w sprawie:

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z pojawiającymi się trudnościami przy sporządzaniu uproszczonego sprawozdania CIT-TP w kontekście funkcjonowania PGK oraz CIT-TP/PIT-TP w kontekście funkcjonowania spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie prace nad rozwiązaniem tego problemu systemowo. W przypadku gdy pojawią się takie możliwości techniczne i prawne, poinformujemy o tym w najszybszym możliwym terminie.