Opublikowano: 12.02.2018

7 lutego 2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na dwie interpelacje poselskie w sprawie:

  • ustalenia czy progi dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w przypadku podatkowych grup kapitałowych należy odnosić do PGK jako całości czy osobno do poszczególnych spółek wchodzących w skład PGK (interperlacja nr 18590),
  • ustalenia czy w przypadku spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych okresem, który powinien być podstawą do określenia progów w zakresie sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych jest rok obrotowy tej spółki (interpelacja nr 18591).

Jednocześnie pragniemy poinformować, że w związku z pojawiającymi się trudnościami przy sporządzaniu uproszczonego sprawozdania CIT-TP w kontekście funkcjonowania PGK oraz CIT-TP/PIT-TP w kontekście funkcjonowania spółek niebędących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, Ministerstwo Finansów prowadzi obecnie prace nad rozwiązaniem tego problemu systemowo. W przypadku gdy pojawią się takie możliwości techniczne i prawne, poinformujemy o tym w najszybszym możliwym terminie.