Opublikowano: 16.08.2018

Zapytanie poselskie w sprawie najważniejszych transakcji podatkowej grupy kapitałowej

14 sierpnia 2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 7775 w sprawie ustalenia, czy progi dotyczące sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych w przypadku podatkowych grup kapitałowych należy odnosić do PGK jako całości, czy osobno do poszczególnych spółek wchodzących w skład PGK.