Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską nr 29105


Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską w sprawie określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji finansowych obejmujących pożyczki.

16.04.2024

W dniu 16 lutego 2022 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 29105 w sprawie określenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, o której mowa w art. 11k ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 23w ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, w odniesieniu do transakcji finansowych obejmujących pożyczki.

Pliki do pobrania