Opublikowano: 29.05.2018

Interpelacja poselska w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych u podmiotów powstałych z przekształcenia

25 maja 2018 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 22035 w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych u podmiotów powstałych z przekształcenia.