Odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską nr 136


Ministerstwo Finansów przekazuje odpowiedź Ministra Finansów na interpelację poselską w sprawie obowiązku sporządzenia sprawozdania CIT-TP

13.07.2023

Interpelacja poselska w sprawie obowiązku sporządzenia sprawozdania CIT-TP

17 grudnia 2019 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na interpelację poselską nr 136 w sprawie obowiązku sporządzenia sprawozdania CIT-TP przez podatników, którzy na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193) do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017 r. zdecydowali się stosować przepisy nowe i jednocześnie na podstawie tych przepisów nie mają obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Pliki do pobrania