Obowiązek składania informacji o cenach transferowych (TPR)


Ministerstwo Finansów przekazuje odpowiedź Ministra Finansów na zapytanie poselskie nr 507 w sprawie obowiązku składania informacji o cenach transferowych

16.04.2024

W dniu 10 kwietnia 2020 r. Minister Finansów udzielił odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 507 w sprawie obowiązku składania informacji o cenach transferowych (TPR). W zapytaniu poruszone zostały kwestie:

  1. ustalenia czy w przypadku podatników będących podatkowymi grupami kapitałowymi (dalej: PGK) podmiotami zobowiązanymi do składania osobnych informacji o cenach transferowych są spółki tworzące PGK nie zaś sama grupa,
  2. ustalenia czy do składania informacji o cenach transferowych zobowiązane są również podmioty, które realizują transakcje kontrolowane określone w art. 11n pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym o osób prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865 ze zm.) (dalej: ustawa CIT), jednak zwolnione są z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych na mocy innych unormowań (np. wartość ich transakcji nie przekracza progów kwotowych wskazanych w art. 11k ust. 2 ustawy CIT).

Pliki do pobrania