Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych – techniczne aspekty przygotowywania analiz porównawczych i opisy zgodności


Objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczące technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodności

16.04.2024

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia podatkowe w zakresie cen transferowych, dotyczące technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych oraz opisów zgodności w odniesieniu do przepisów obowiązujących do dnia 31 grudnia 2018 r.

W zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz porównawczych opublikowane poniżej objaśnienia obejmują takie szczegółowe kwestie jak:

  • porównywalność danych a ich lokalność,
  • możliwość wykorzystania danych wewnętrznych,
  • możliwość wykorzystania danych ofertowych,
  • zasadność korzystania z danych porównawczych, które nie są publicznie dostępne (tzw. secret comparables),
  • zasadność odrzucania z próby danych porównawczych podmiotów z wynikami ekstremalnymi (w tym podmiotów ze stratą),
  • minimalna liczebność próby w analizie danych porównawczych,
  • wybór punktu z przedziału,Aktualizacja analizy danych porównawczych.

Drugim z kluczowych zagadnień objętych objaśnieniami jest sporządzanie opisów zgodności warunków transakcji oraz innych zdarzeń ustalonych z podmiotami powiązanymi z warunkami, które ustaliłyby pomiędzy sobą podmioty niezależne.

Objaśnienia powstały w oparciu o rezultaty prac Forum Cen Transferowych, będącego zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów.

Treść objaśnienia znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Objaśnienia i wyjaśnienia podatkowe.