Opublikowano: 15.12.2017

W Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianą przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie procedury zawierania porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.

Przedmiotem prac jest w szczególności wprowadzenie nowej procedury zawierania porozumień, adresowanej do  wybranych typów transakcji wskazanych w nowym art. 15e ustawy CIT. W założeniach będzie to procedura uproszczona – wiążąca się z:

  • mniejszą ilością obowiązków po stronie podatnika,
  • niższą opłatą i
  • krótszym czasem rozpatrywania wniosków.

Obecnie funkcjonująca procedura zawierania APA pozostanie bez zasadniczych zmian i nakierowana będzie przede wszystkim na transakcje o dużym stopniu skomplikowania i wysokim ryzyku.

Ministerstwo Finansów planuje także m.in. rozszerzyć zakres informacji statystycznej dot. porozumień, którą będzie udostępniało podatnikom na swoich stronach internetowych.

O postępach prac będziemy informowali w kolejnych komunikatach.