Najczęściej zadawane pytania w zakresie CIT-TP i PIT-TP


Przypominamy, że we wrześniu 2018 r. opublikowane zostały odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązku raportowania cen transferowych (CIT-TP/PIT-TP).

16.04.2024

Ministerstwo Finansów uprzejmie przypomina, że dostępny jest zbiór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami, które mają siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – CIT-TP/PIT-TP).

Informacja została wydana we wrześniu 2018 r.

Idea wprowadzenia raportowania CIT-TP i PIT-TP

Począwszy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowiązani są do składania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin złożenia uproszczonych sprawozdań wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br. w zakresie transakcji realizowanych w 2018 roku.

Odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez podatników

Aby zapewnić podatnikom jak największą pewność prawną w procesie wywiązywania się z nowych obowiązków, Ministerstwo Finansów we wrześniu 2018 r. opublikowało odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania CIT-TP i PIT-TP.

Zagadnienia zawarte w niniejszej informacji pozostają aktualne także w odniesieniu do obowiązków sprawozdawczych w zakresie CIT-TP/ PIT-TP za rok 2018.

Pliki do pobrania