Metoda ceny odprzedaży - objaśnienia podatkowe


Departament Podatków Dochodowych informuje o publikacji Objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 5 dotyczących metody ceny odprzedaży.

16.04.2024

W celu wyjaśnienia praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem metody ceny odprzedaży oraz dążąc do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników, podjęto prace, których efektem są opublikowane objaśnienia podatkowe.

Objaśnienia uwzględniają rekomendacje Forum Cen Transferowych z 3 marca 2020 r. w zakresie opisu metody ceny odprzedaży oraz uwagi zgłoszone w ramach przeprowadzonych konsultacji podatkowych.

Materiały