Konsultacje podatkowe - wyjaśnienia dotyczące informacji TPR-C i TPR-P


Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących projektu dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.” Konsultacje podatkowe potrwają do 22 maja 2020 r.

28.11.2023

Zakres konsultacji

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje podatkowe wyjaśnień dotyczących sporządzania informacji o cenach transferowych.

W celu ułatwienia podatnikom sporządzenia tej informacji przygotowano projekt dokumentu „Pytania i odpowiedzi dotyczące informacji TPR-C i TPR-P za 2019 r.”.

Termin i sposób zgłaszania opinii

Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 
do 22 maja 2020 r.
 w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Prosimy o przesyłanie plików w wersji edytowalnej.

Materiały