Konsultacje podatkowe ws. hierarchii stosowania metod weryfikacji cen transferowych i wyboru najbardziej odpowiedniej metody oraz weryfikacji rynkowego charakteru transakcji refaktury


Konsultacje potrwają do 12 kwietnia 2019 r.

16.04.2024

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje podatkowe w sprawie hierarchii stosowania metod weryfikacji cen transferowych i wyboru najbardziej odpowiedniej metody oraz weryfikacji rynkowego charakteru transakcji refaktury, które stanowią przedmiot prac Forum Cen Transferowych.

Konsultacje potrwają do 12 kwietnia 2019 r. Uprzejmie prosimy o przesyłanie uwag i komentarzy w wersji elektronicznej (również w formie edytowalnej) na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Wyniki prac Forum Cen Transferowych we wskazanym zakresie, a także zawiadomienie o rozpoczęciu konsultacji podatkowych oraz klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów

Zapraszamy do przesyłania uwag.