Konsultacje podatkowe w sprawie projektu interpretacji ogólnej dot. definicji transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym


Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych proj. interpretacji ogólnej w sprawie def. transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym. Konsultacje podatkowe potrwają do dnia 31 lipca 2021 r.

16.04.2024

Zapraszamy do dyskusji na temat projektu interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym.

Wskazujemy, że konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich podmiotów. Zapraszamy do przesyłania w terminie do 31 lipca 2021 r. propozycji opinii, wniosków i uwag wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem, w wersji elektronicznej (prosimy o załączenie wersji edytowalnej) na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Materiały