Konsultacje podatkowe - korekty cen transferowych


Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu objaśnień podatkowych w zakresie korekt cen transferowych. Konsultacje podatkowe potrwają do dnia 6 listopada 2020 r.

28.11.2023

Zakres konsultacji

Ministerstwo Finansów rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu objaśnień podatkowych w zakresie korekt cen transferowych.

Termin i sposób zgłaszania opinii

Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2020 r. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Materiały