Konsultacje podatkowe – formularz interaktywny informacji o cenach transferowych


Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych. Konsultacje podatkowe potrwają do 21 października 2019 r.

28.11.2023

Zakres konsultacji

Ministerstwo Finansów rozpoczyna konsultacje podatkowe formularza interaktywnego informacji o cenach transferowych.

Projekt formularza opracowano w oparciu o schemat (strukturę logiczną) dokumentu elektronicznego, sporządzonego na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2487).

Termin i sposób zgłaszania opinii

Ewentualne uwagi odnośnie poprawności merytorycznej i logicznej formularza należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 21 października 2019 r. w formie elektronicznej na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Prosimy o przesyłanie plików w wersji edytowalnej.

Materiały