Konsultacje podatkowe dot. objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 5 – metoda marży transakcyjnej netto


Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 5 – metoda marży transakcyjnej netto. Konsultacje potrwają do dnia 31 sierpnia 2021 r.

16.04.2024

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 5 – metoda marży transakcyjnej netto. Konsultacje podatkowe potrwają do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zapraszamy do dyskusji na temat projektu dokumentu „Objaśnienia Podatkowe w zakresie cen transferowych nr 5 – metoda marży transakcyjnej netto”.

Wskazujemy, że konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich podmiotów. Zapraszamy do przesyłania w terminie do 31 sierpnia 2021 r. propozycji opinii, wniosków i uwag wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem, w wersji elektronicznej (prosimy o załączenie wersji edytowalnej) na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

 

Materiały