Konsultacje podatkowe: definicja transakcji kontrolowanej dla potrzeb cen transferowych


Informujemy o rozpoczęciu konsultacji podatkowych projektu interpretacji ogólnej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej.

13.07.2023

Zapraszamy do dyskusji na temat definicji transakcji kontrolowanej jako jednego z  najbardziej kluczowych zagadnień w obszarze cen transferowych.

Wskazujemy, że konsultacje podatkowe są otwarte dla wszystkich podmiotów. Zapraszamy do przesyłania w terminie do 30 kwietnia 2021 r. propozycji opinii, wniosków i uwag wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem, w wersji elektronicznej (prosimy o załączenie wersji edytowalnej) na adres: konsultacje.ct@mf.gov.pl.

Materiały