Opublikowane: 12.02.2018

Interpretacja dotyczy:

  1. Sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego
    rodzaju,
  2. Sposobu ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami
    powiązanymi,
  3. Obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej,
  4. Ustalenia transakcji jednego rodzaju.

Pliki do pobrania