Interpretacja ogólna w sprawie pojęcia transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym


Departament Cen Transferowych i Wycen uprzejmie informuje o publikacji interpretacji ogólnej w sprawie pojęcia transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym.

16.04.2024

Interpretacja ogólna w sprawie transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym wyjaśnia, w jaki sposób należy rozmieć pojęcie jednorodności transakcji oraz jak prawidłowo dokonywać oceny jednorodności transakcji, poprzez analizę poszczególnych elementów oceny jednorodności. Dotyczy ona również jednorodności w odniesieniu do transakcji innych niż kontrolowane. Interpretacja powinna przyczynić się do pewności i jednolitości stosowania prawa, a także do zwiększenia bezpieczeństwa podatkowego podatników.

Pliki do pobrania