Opublikowano: 12.10.2017

W Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP znajduje się opublikowany wzór dokumentu CBC-P:

  • wzór nr 2017/10/09/4487: CBC-P(1) POWIADOMIENIE W ZAKRESIE OBOWIĄZKU PRZEKAZANIA INFORMACJI O GRUPIE PODMIOTÓW

Jednocześnie informujemy, że na stronie http://finanse-arch.mf.gov.pl/abc-podatkow/umowy-miedzynarodowe/automatyczna-wymiana-informacji-w-sprawach-podatkowych dostępna jest również ostateczna wersja wzoru tego dokumentu (w formacie XSD) wraz z dokumentem, który zawiera opis elementów wzoru CBC-P. Środowisko produkcyjne systemu e-Deklaracje od dnia 19.10.2017 r. będzie gotowe do przyjmowania dokumentów opartych na tym wzorze.

Formularz CBC-P służy jednostkom wchodzącym w skład grupy podmiotów do przekazywania powiadomienia, o których mowa w art. 86 ust.1 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. poz. 648).

Przypominamy, że powiadomienie to może być przygotowane oraz przekazane za pomocą środków komunikacji elektronicznej, jako plik w formacie XML za pośrednictwem systemu e-Deklaracje LUB w formie pisemnej na adres:

Ministerstwo Finansów
Departament Poboru Podatków
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa
 

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad przygotowaniem formularza interaktywnego CBC-P. Prosimy o monitorowanie dostępności formularza na stronie: http://finanse-arch.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/formularze/inne