CIT/TP i PIT/TP – najczęściej zadawane pytania – wydanie drugie (rozszerzone)


Odpowiadamy na pytania w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych.
Wydanie drugie (rozszerzone).

16.04.2024

Opublikowane: 27.09.2018 

Publikujemy wydanie drugie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie nowych obowiązków dotyczących raportowania cen transferowych (uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi oraz z podmiotami, które mają siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową – CIT-TP i PIT-TP)

  • Wydanie drugie rozszerzone zostało o dodatkowe pytania oraz uzupełnione w zakresie pytań zawartych w wydaniu pierwszym (z czerwca 2018 r.) o zmiany, które wynikają ze zmodyfikowanych wzorów sprawozdań PIT-TP i CIT-TP, opublikowanych w lipcu 2018 r.

 

Idea wprowadzenia raportowania CIT/TP i PIT/TP


Począwszy od transakcji realizowanych w 2017 r., podatnicy zobowiązani są do składania uproszczonego sprawozdania na formularzu CIT-TP lub PIT-TP. Termin złożenia uproszczonych sprawozdań wynosi 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Dla podatników, których rok podatkowy jest zgodny z kalendarzowym, termin ten mija 30 września br.

Odpowiedzi na pytania najczęściej zadawane przez podatników


Aby zapewnić podatnikom jak największą pewność prawną w procesie wywiązywania się z nowych obowiązków, przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania CIT-TP i PIT-TP. Niniejsze wydanie rozszerzone zostało o dodatkowe pytania oraz uzupełnione w zakresie pytań zawartych w wydaniu pierwszym (z czerwca 2018 r.) o zmiany, które wynikają ze zmodyfikowanych wzorów sprawozdań PIT-TP i CIT-TP, opublikowanych w lipcu 2018 r. Wydanie drugie zawiera wszystkie pytania opublikowane w wydaniu pierwszym, przy czym zmianie uległa numeracja niektórych pytań. 

Pliki do pobrania