CBC – zaproszenie do zadawania pytań


Aktualizujemy dokumentu "CBC – najczęściej zadawane pytania" — zapraszamy do przesyłania pytań dotyczących wątpliwości w zakresie Country-by-Country Reporting.

28.11.2023

Opublikowane: 12.10.2018

W związku z planowaną aktualizacją dokumentu CBC – najczęściej zadawane pytania, Ministerstwo Finansów zaprasza do przesyłania pytań dotyczących wątpliwości w zakresie Country-by-Country Reporting.

Aby zapewnić podatnikom możliwie największą pewność prawną w procesie wywiązywania się z obowiązków związanych z raportowaniem CBC, Ministerstwo Finansów publikuje zbiory odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania podatników w tym obszarze. Ze względu na zbliżające się terminy składania powiadomień CBC-P za rok 2018 oraz przekazania informacji CBCR za rok 2017 [1], publikacja kolejnej edycji dokumentu CBC – najczęściej zadawane pytania, przewidywana jest na początek grudnia 2018 r.

Pytania prosimy przesyłać do 31 października 2018 r. na adres mailowy sekretariat.dct@mf.gov.pl.

 


[1] Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2017 r. poz. 648 ze zm., dalej „Ustawa") jednostki wchodzące w skład grupy podmiotów w rozumieniu ustawy mają obowiązek składania powiadomienia (CBC-P) w terminie do ostatniego dnia sprawozdawczego roku obrotowego. Z kolei zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy termin przekazania informacji o grupie podmiotów (CBCR) wynosi 12 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego.