CbC – najczęściej zadawane pytania (edycja trzecia)


Idea wprowadzenia raportowania Country-by-Country i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników.

16.04.2024

Opublikowano: 18.12.2018

Idea wprowadzenia raportowania Country-by-Country

Państwa należące do OECD i G20 zobowiązały się do implementacji mechanizmu raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting, CBC). Działania podjęte przez OECD znalazły poparcie także na forum Unii Europejskiej, w efekcie czego wydana została dyrektywa Rady UE 2016/881 zobowiązująca państwa członkowskie do implementacji tego rozwiązania.

W wyniku wprowadzenia raportowania Country-by-Country duże międzynarodowe grupy kapitałowe będą zobowiązane do przekazywania administracji podatkowej m.in. informacji o:

  • wielkości prowadzonej działalności (wielkości aktywów, kapitału zakładowego, liczby zatrudnionych osób),
  • wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego (i należnego) podatku,
  • miejsc prowadzenia działalności oraz przedmiotu tej działalności.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników

By zapewnić podatnikom jak największą pewność prawną w procesie wywiązywania się z nowych obowiązków, przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania według krajów. Wydanie trzecie rozszerzone zostało o dodatkowe pytania oraz uzupełnione w zakresie pytań zawartych w wydaniu drugim (z grudnia 2017 r.). W stosunku do poprzedniego wydania pominięte zostały pytania dotyczące przepisów przejściowych niemogących znaleźć zastosowania.

Idea wprowadzenia raportowania Country-by-Country

Państwa należące do OECD i G20 zobowiązały się do implementacji mechanizmu raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting, CBC). Działania podjęte przez OECD znalazły poparcie także na forum Unii Europejskiej, w efekcie czego wydana została dyrektywa Rady UE 2016/881 zobowiązująca państwa członkowskie do implementacji tego rozwiązania.

W wyniku wprowadzenia raportowania Country-by-Country duże międzynarodowe grupy kapitałowe będą zobowiązane do przekazywania administracji podatkowej m.in. informacji o:

  • wielkości prowadzonej działalności (wielkości aktywów, kapitału zakładowego, liczby zatrudnionych osób),
  • wielkości zrealizowanych przychodów, osiąganych zysków (bądź strat), zapłaconego (i należnego) podatku,
  • miejsc prowadzenia działalności oraz przedmiotu tej działalności.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania przez podatników

By zapewnić podatnikom jak największą pewność prawną w procesie wywiązywania się z nowych obowiązków, przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące raportowania według krajów. Wydanie trzecie rozszerzone zostało o dodatkowe pytania oraz uzupełnione w zakresie pytań zawartych w wydaniu drugim (z grudnia 2017 r.). W stosunku do poprzedniego wydania pominięte zostały pytania dotyczące przepisów przejściowych niemogących znaleźć zastosowania.

Pliki do pobrania