Statystyki


Statystyki roczne zawartych porozumień.

W tabeli "STATYSTYKI ROCZNE" znajdują się informacje na temat liczby zawartych porozumień w poszczególnych latach (dane te są aktualizowane na koniec roku).

STATYSTYKI ROCZNE

ROK 

JEDNOSTRONNE

DWUSTRONNE

WIELOSTRONNE

2006

1

0

0

2007

2

0

0

2008

6

0

0

2009

2

0

0

2010

7

0

0

2011

2

2

0

2012

5

0

0

2013

4

0

0

2014

0

0

1

2015

5

1

0

2016

5

1

0

2017

7

4

0

ŁĄCZNIE

46

8

1

 

W tabeli "STATYSTYKI BIEŻĄCE" publikowane są informacje na temat łącznej liczby zawartych porozumień oraz postępowań w toku (dane te są aktualizowane na koniec kwartału).

STATYSTYKI BIEŻĄCE

STATUS

JEDNOSTRONNE

DWUSTRONNE

WIELOSTRONNE

ZAWARTE

46

8

1

W TOKU

8

13

1