Statystyki


Opracowanie zawiera podstawowe dane statystyczne dotyczące porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

18.11.2022

W tej części znajdą Państwo informacje dotyczące m.in.:

  • liczby złożonych wniosków, w tym wniosków o przedłużenie (lub odnowienie APA)
  • liczby zawartych porozumień w poszczególnych latach
  • terminu obsługi wniosków
  • typów transakcji w zawartych porozumieniach cenowych
  • stosowanych metod ustalania cen zawartych w APA

Opublikowane dane są aktualne na dzień 30.09.2022 r.