Statystyki


Opracowanie zawiera podstawowe dane statystyczne dotyczące porozumień w sprawach ustalenia cen transferowych

16.04.2024

W tej części znajdą Państwo informacje dotyczące m.in.:

  • liczby złożonych wniosków, w tym wniosków o odnowienie uprzednich porozumień cenowych
  • liczby zawartych uprzednich porozumień cenowych w poszczególnych latach
  • typów transakcji w zawartych uprzednich porozumieniach cenowych
  • zastosowanych metod weryfikacji cen transferowych
  • wybranych wskaźników finansowych

Opublikowane dane są aktualne na dzień 31.12.2023 r.