XV Forum Cen Transferowych – 4 października 2022 r.


XV edycja Forum Cen Transferowych (FCT) odbędzie się 4 października 2022 r.

13.07.2023

Najbliższe posiedzenie FCT odbędzie się zdalnie za pomocą aplikacji online (MS Teams), podobnie jak miało to miejsce przy organizacji wcześniejszych spotkań. Szczegółowy porządek obrad i procedura zgłoszenia zostaną przekazane w późniejszym terminie.