VII Forum Cen Transferowych: trwają prace nad kolejnymi rekomendacjami


VII Forum Cen Transferowych odbyło się 3 września br. Uczestnicy rozmawiali o efektach prac pięciu grup roboczych, powołanych na wcześniejszych posiedzeniach Forum.

16.04.2024
  • VII Forum Cen Transferowych (FCT) z udziałem przedstawicieli biznesu, firm doradczych, organizacji zajmujących się problematyką cen transferowych, a także Ministerstwa Finansów (MF) i Krajowej Administracji Skarbowej, odbyło się 3 września 2019 r. w MF.
  • Uczestnicy FCT rozmawiali o efektach pracy grup roboczych, dotyczących m.in. restrukturyzacji w aspekcie cen transferowych.
  • Kolejne posiedzenie FCT jest planowane na 3 grudnia 2019 r.

Prace grup roboczych

Podczas posiedzenia FCT dyskutowano o efektach prac grup roboczych, które dotyczą:

  • analizy statystycznej wyników analiz porównawczych – grupa robocza nr 1,
  • informacji o cenach transferowych (TP-R) – grupa robocza nr 1,
  • opisu metody marży transakcyjnej netto (TNMM) – grupa robocza nr 3,
  • opisu metody ceny odprzedaży – grupa robocza nr 3,
  • restrukturyzacji w aspekcie cen transferowych – grupa robocza nr 4.

Na kolejnym posiedzeniu Forum jest planowana prezentacja projektów rekomendacji dot. niektórych z wymienionych obszarów do akceptacji FCT. Pozostałe grupy robocze będą kontynuować swoje prace.

Ponadto uczestnicy Forum zapoznali się z informacją nt. zaawansowania prac grup roboczych w zakresie wykorzystania metod kalkulacji cen transferowych do kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP (tzw. IP Box). Informacja dotyczyła zarówno metodyki (grupa robocza nr 5) jak i przykładów kalkulacji takiego dochodu (grupa robocza nr 6).

Projekt ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych

Uczestnicy Forum zostali zapoznani z zaawansowaniem prac nad projektem ustawy o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych. Aktualnie wkroczyły one na etap parlamentarny, który można śledzić na stronie Sejmu RP.

Kiedy następne posiedzenie Forum

Kolejne posiedzenie FCT jest planowane na 3 grudnia 2019 r.

Ostateczny termin zostanie podany w ogłoszeniu na stronie internetowej MF co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. Szczegółowy opis kwalifikacji na FCT znajduje się w par. 5 zarządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia Forum Cen Transferowych.

Przypominamy, że kwalifikacja uczestników FCT następuje wyłącznie po publikacji komunikatu, na podstawie kolejności zgłoszeń, z uwzględnieniem zasad kwalifikacji podanych w ogłoszeniu. Informujemy też, że zgłoszenia na posiedzenie Forum – przesłane przed publikacją komunikatu – nie będą uwzględniane.