Nabór do nowej Grupy Roboczej Forum Cen Transferowych


Ogłoszenie naboru do nowej Grupy Roboczej Forum Cen Transferowych.

28.11.2023

Zgodnie z informacją podaną na XVI Forum Cen Transferowych, ogłaszamy nabór do nowej Grupy Roboczej Forum Cen Transferowych. Grupa Robocza zajmować się będzie wzajemną relacją znowelizowanych przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i przepisów o cenach transferowych, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji „wiążącego polecenia”.

Prosimy  o zgłaszanie kandydatów na adres forum.tp@mf.gov.pl w terminie do 10 stycznia 2023 r.

Osoby wyłonione w ramach naboru zostaną poinformowane mailowo.