Komunikaty techniczne


W tym miejscu znajdziesz bieżące informacje na temat zmian i ewentualnych utrudnień w funkcjonowaniu usług i narzędzi udostępnianych przez Ministerstwo Finansów

Robocza wersja schemy dla CUK-1

informujemy o udostępnieniu nowej, roboczej wersji wzoru dokumentu elektronicznego CUK-1

opublikowano: 12.08.2020

Prace serwisowe e-Sprawozdania Finansowe

Informujemy o możliwych utrudnieniach w e-Sprawozdaniach finansowych spowodowanych pracami serwisowymi

opublikowano: 12.03.2020

Prace serwisowe na koncie podatnika

Informujemy o możliwych utrudnieniach, które mogą wystąpić na koncie podatnika

opublikowano: 12.03.2020

Prace serwisowe na środowisku produkcyjnym do przesyłania JPK

Informujemy o czasowej niedostępności środowiska produkcyjnego do przesyłania JPK

opublikowano: 12.01.2020

Składanie PIT-11 drogą elektroniczną

Informujemy o czasowym wyłączeniu możliwości składania PIT-11 w wersji niższej niż aktualnie obowiązująca - czyli 26

opublikowano: 30.11.2020

Prace serwisowe na środowisku testowym do przesyłania JPK

Informujemy o planowanych pracach serwisowych na środowisku testowym do przesyłania JPK

opublikowano: 16.11.2020

Przywrócono dostępność bezpłatnych narzędzi do obsługi JPK_VAT z deklaracją

Informujemy o przywróceniu dostępności bezpłatnych narzędzi do obsługi JPK_VAT z deklaracją

opublikowano: 11.09.2020

Utrudnienia w korzystaniu z bezpłatnych narzędzi do obsługi JPK_VAT z deklaracją

Informujemy o utrudnieniach w korzystaniu z bezpłatnych narzędzi do obsługi JPK_VAT z deklaracją

opublikowano: 11.06.2020

Utrudnienia w przetwarzaniu plików JPK

Informujemy o możliwych utrudnieniach w przetwarzaniu plików JPK

opublikowano: 11.06.2020

Utrudnienia w korzystaniu z e-mikrofirmy

Informujemy o czasowym wyłączeniu serwisu e-mikrofirma.mf.gov.pl

opublikowano: 11.05.2020

Wysyłanie sprawozdań finansowych

Informujemy o możliwości wysyłania sprawozdań finansowych sporządzonych według struktur logicznych dla funduszy inwestycyjnych w wersji 1-5

opublikowano: 11.03.2020

Utrudnienia w korzystaniu z narzędzi do generowania JPK

Informujemy o możliwych utrudnieniach w dostępie do bezpłatnych narzędzi do generowania i wysyłania JPK

opublikowano: 27.10.2020