Statystyki postępowań podatkowych dot. GAAR


Opracowanie przedstawia statystykę postępowań podatkowych prowadzonych w zakresie zastosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania oraz wydawanych opinii zabezpieczających.

02.05.2022

Dane obejmują zbiorcze podsumowanie spraw do końca 2020 roku, a ponadto zestawienia za poszczególne kwartały, począwszy od I kwartału 2021 r. 

Planowana jest aktualizacja danych po zakończeniu każdego kwartału.

Materiały do pobrania