Statystyki postępowań podatkowych dot. GAAR


Opracowanie przedstawia statystykę postępowań podatkowych prowadzonych w zakresie zastosowania klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania oraz wydawanych opinii zabezpieczających.

06.10.2021

Dane obejmują zbiorcze podsumowanie spraw do końca 2020 roku, a ponadto zestawienia kwartalne za poszczególne kwartały 2021 roku. 

Planowana jest aktualizacja danych po zakończeniu każdego kwartału.

Materiały do pobrania