Інформаційна клаузула Голови Національної податкової адміністрації


Інформація про обробку персональних даних Головою Національного податкової адміністрації

Ідентифікаційні дані адміністратора

Адміністратором даних є міністр фінансів із місцезнаходженням у Варшаві за адресою: (00-916) Warszawа, ul. Świętokrzyska 12.

Контактні дані адміністратора

З Адміністратором даних можна зв'язатися письмово за адресою місцезнаходження Адміністратора.

Контактні дані Інспектора з охорони даних

Міністр фінансів призначив інспектора з охорони даних, з яким можна зв'язатися електронною поштою: IOD@mf.gov.pl. До Інспектора з охорони даних можна звертатися з усіх питань, пов'язаних з обробкою персональних даних та реалізацією прав, пов'язаних з обробкою даних.

Цілі обробки та правові підстави

Ваші персональні дані обробляються з метою виконання статутних завдань Адміністратора на підставі законодавчих положень, зокрема ст. 8 абз. 1 Закону від 4 вересня 1997 р. про відділи державного управління.

Одержувачі даних

Ваші персональні дані можуть бути доступні та передані органам державного управління, службам, судам та прокуратурі на підставі положень законодавства.

Передача персональних даних в третю країну або міжнародну організацію

Одержувачами ваших персональних даних можуть бути лише суб'єкти, уповноважені отримувати ваші дані, включаючи треті країни, що належать до ЄС, в обґрунтованих випадках і на підставі відповідних законодавчих положень.

Період зберігання даних

Ваші персональні дані зберігатимуться протягом періоду, необхідного для досягнення цілей обробки, але не менше строку, зазначеного в положеннях про архівування.

Обробка ваших персональних даних необхідна для вашого доступу до функцій та послуг на порталі електронної податкової служби e-Urząd Skarbowy, а також для забезпечення Адміністратору можливості обслуговування та підтримки платника податків у належному виконанні податкових обов'язків.

Права суб'єкта даних

Ви маєте право:

  • доступу до ваших даних із застереженням, що надані персональні дані не можуть розголошувати секретну інформацію або порушувати охоронювану законом таємницю, яку Адміністратор зобов'язаний зберігати, та із застереженням ст. 5 закону від 10 травня 2018 року про захист персональних даних
  • вимагати їх виправлення
  • обмеження обробки.

Право подати скаргу до наглядового органу

Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу, який займається захистом персональних даних у державі-члені вашого постійного проживання, вашого місця роботи або місця ймовірного порушення:

Голові Управління захисту персональних даних

Адреса: Stawki 2, 00-193 Warszawa

елефон: 22 531 03 00

Джерело походження персональних даних

Дані надходять від осіб, яких ці дані стосуються, а також від установ та органів відповідно до положень законодавства.

Інформація про добровільність або обов'язок надання даних

Надання персональних даних є обов'язковим згідно із законодавством.

Автоматизоване прийняття рішень і профілювання

Обробка ваших даних може бути автоматизованою, що може бути пов'язаним з автоматизованим прийняттям рішень, у тому числі з профілюванням, яке виконує Адміністратор згідно з чинним законодавством. Це стосується таких випадків:

  • оцінка ризику порушення законодавства, де така оцінка виконується на підставі даних, заявлених у поданих документах, на основі встановлених критеріїв,
  • оцінка ризику порушення законодавства, де ця оцінка здійснюється на основі даних, отриманих із загальнодоступних реєстрів та соціальних мереж, на основі встановлених критеріїв.

Наслідком проведеної оцінки у вищезазначених випадках є автоматичне віднесення до групи ризику, де віднесення до групи неприйнятного ризику може призвести до зміни відносин та вжиття додаткових дій, передбачених законодавством.