Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
0

0

0

Korekty WDT/eksportu w wypadku braku odpowiednich dokumentów

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_92
W polskiej ustawie o VAT zachodzi istotna rozbieżność pomiędzy zasadami wyrażonymi w art. 42 ust. 12 i 12a oraz art. 41 ust. 7 i 9. Celowe wydaje się ujednolicenie tych regulacji, tj. zasad dokonywania korekt w wypadku braku odpowiednich dokumentów przy WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów) oraz eksporcie towarów.
W ocenie mojej, jak również wielu praktyków zajmujących się na co dzień rozliczeniami VAT polskich przedsiębiorstw eksportowych, opisana rozbieżność pomiędzy zasadami przewidzianymi dla WDT i eksportu stanowi wyłącznie niepotrzebną komplikację. Brak jest jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia dla zastosowania tak odmiennych uregulowań, przy transakcjach stanowiących w sensie gospodarczym zupełnie analogiczne przypadki (sprzedaż towaru i jego wywóz poza terytorium kraju). Stanowi to w szczególności spore utrudnienie dla osób młodych, na wczesnym etapie poznawania regulacji dot. podatku VAT w obrocie międzynarodowym.
Postulowane jest ujednolicenie ww. zasad np. poprzez rozciągnięcie przepisów dot. WDT na transakcje eksportowe, lub na odwrót.