Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
29

28

1

Dostęp do co miesięcznych zobowiązań wobec US w aplikacji mobilnej.

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_50
Status pomysłu: W trakcie realizacji
Dostęp w aplikacji mobilnej do stanu swoich zobowiązań z tytułu PIT, VAT, CIT wobec US. Możliwość uregulowania należności przez aplikację mobilną, poprzez logowanie się do banku z autouzupełnianiem formularza należności.
Odpowiedź MF: Dostrzegamy rosnące znaczenie e-administracji i komunikacji elektronicznej obywatel-urząd. Dlatego pracujemy nad stworzeniem nowego rozwiązania, które będzie umożliwiało sprawdzenie stanu zobowiązań z podatków PIT, CIT i VAT.