Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
5

0

5

Opodatkowanie dochodów

Kategoria: PIT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_PIT_48
Zachęcić do prowadzenia działalności poprzez zwolnienie z opodatkowania dochodów w pierwszym roku działalności (licząc 12 kolejnych miesięcy), w drugim roku działalności - podatek liniowy 10%, kolejne lata działalności - skala progresywna 17% do 100 tys., powyżej 100 tys. 35%.
Pozostawić rozliczenie współmałżonków. Zlikwidować podatek liniowy.

Zlikwidować pojęcie kosztów podatkowych i niepodatkowych. Wszystkie wydatki związane z uzyskaniem przychodu powinny być kosztem, natomiast opodatkować straty począwszy od drugiego roku prowadzenia działalności w ten sposób, że one nie pomniejszają dochodów lat następnych. Ujednolicić koszty użytkowania samochodów osobowych - wszystkie 75% i vat 50% bez wyjątków i dodatkowych ewidencji.

Zlikwidować korekty kosztów związane z nieterminowymi płatnościami i niewłaściwymi przelewami zobowiązań bo to bardzo utrudnia ewidencje. Wprowadzić obowiązek podzielonej płatności dla wszystkich podatników VAT i niezależnie od kwoty określonej fakturą. ujednolicić wszystkie terminy zgłaszania zmian, powstawania obowiązków podatkowych itp do 14 dni.