Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
58

56

2

Maksymalne uproszczenie stawek Vat-owskich

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_44
Status pomysłu: Zrealizowane
wprowadzenie jasnych przepisów dotyczących stosowania poszczególnych stawek
Odpowiedź MF: Jesteśmy tuż przed wprowadzeniem takiej zmiany. 1 kwietnia zacznie w pełni obowiązywać nowa matryca VAT, która porządkuje dotychczasową sytuację. Dodatkowo daje przedsiębiorcom (już od 1 listopada 2019 r.) możliwość uzyskiwania tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej, czyli jasnej informacji z przyporządkowaniem konkretnego towaru czy usługi do stawki VAT.

Prostota nowego systemu stawek VAT przejawia się w m.in. w stosowaniu takiej samej stawki podatku dla całych grup towarów lub usług, sklasyfikowanych odpowiednio według Nomenklatury scalonej (CN) lub Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) - zgodnie z przyjętą zasadą: taka sama stawka dla takich samych/podobnych towarów/usług. Oznacza to znaczące uproszczenie przepisów i skrócenie załączników nr 3 i nr 10 do ustawy o VAT zawierających wykaz towarów i usług opodatkowanych stawkami preferencyjnymi.