Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
34

31

3

Rozliczenie WNT i importu usług

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_32
Proponuję możliwość rozliczania podatku naliczonego i należnego od importu usług i WNT w jednej deklaracji podatkowej, bez względu na datę powstania obowiązku podatkowego - o ile podatnik ma prawo odliczyć 100% naliczonego.
Odpowiedź MF:
Obecne zasady rozliczania podatku naliczonego z tytułu WNT i importu usług zostały wprowadzone w 2017 r. i miały przeciwdziałać licznym przypadkom nieprawidłowości w deklarowaniu podatku należnego z tytułu tych transakcji.

Kwestia zasadności oraz dopuszczalności stosowania wprowadzonych przez Polskę mechanizmów jest obecnie przedmiotem badania przez Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-895/19 A). Wyrok w tej sprawie będzie miał istotny wpływ na dalsze losy spornych przepisów. Z tego względu, decyzje odnośnie ewentualnej modyfikacji tych regulacji będą zapadały po wydaniu wyroku przez TSUE. Biorąc pod uwagę średni czas rozpatrywania spraw w TSUE, wyroku należy oczekiwać na przełomie 2020/2021 r.