Głos podatnika - szczegóły zgłoszenia
Głos podatnika
35

32

3

Rozliczenie WNT i importu usług

Kategoria: VAT
Numer zgłoszenia: Głos_podatnika_VAT_32
Status pomysłu: Wyjaśnione
Proponuję możliwość rozliczania podatku naliczonego i należnego od importu usług i WNT w jednej deklaracji podatkowej, bez względu na datę powstania obowiązku podatkowego - o ile podatnik ma prawo odliczyć 100% naliczonego.
Odpowiedź MF:
Obecne zasady rozliczania podatku naliczonego z tytułu WNT i importu usług zostały wprowadzone w 2017 r. i miały przeciwdziałać licznym przypadkom nieprawidłowości w deklarowaniu podatku należnego z tytułu tych transakcji.

Kwestia zasadności oraz dopuszczalności stosowania wprowadzonych przez Polskę mechanizmów jest obecnie przedmiotem badania przez Trybunał Sprawiedliwości UE (sprawa C-895/19 A). Wyrok w tej sprawie będzie miał istotny wpływ na dalsze losy spornych przepisów. Z tego względu, decyzje odnośnie ewentualnej modyfikacji tych regulacji będą zapadały po wydaniu wyroku przez TSUE. Biorąc pod uwagę średni czas rozpatrywania spraw w TSUE, wyroku należy oczekiwać na przełomie 2020/2021 r.
Komentarze:
  • 09.07.2021

    Trybunał uznał, że przepisy ustawy o VAT w zakresie tzw. „szyku rozstawnego”, które prowadzą do wykazania VAT należnego i naliczonego na transakcjach WNT w dwóch różnych okresach rozliczeniowych są niezgodne z Dyrektywą VAT.

    Ministerstwo Finansów:
    Polska w związku z wyrokiem C-895/19 dokonała zmian w przepisach ustawy o VAT. Zmiany zostały wdrożone ustawą z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1626).
    Obecnie w przypadku WNT oraz importu usług, podatnik ma możliwość odliczenia podatku naliczonego w miesiącu w którym zadeklarował podatek należny, niezależnie od tego kiedy otrzyma fakturę. W określonych przypadkach odliczenie to realizowane jest poprzez korektę deklaracji i wykazanie podatku naliczonego w okresie, w którym zadeklarowany został podatek należny. Nadal utrzymany pozostał ustawowy warunek otrzymania faktury, w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy (art. 86 ust. 10b pkt 2 lit. a ustawy o VAT).

>
1 - 1 z 1
>